BoxNow

Изисквания на BOX NOW за правилно опаковане на пратки

Пратките трябва да бъдат опаковани от ИЗПРАЩАЧА във вътрешна и външна транспортна опаковка, която  надеждно да ги предпазва от увреждания, които може да настъпят при обичайните рискове налични по време на обработка, транспортиране и товаро-разтоварни операции. Търговската опаковка не е подходяща за транспортиране! Компанията не се ангажира да транспортира пощенски пратки, които са чувствителни на ниски или високи температури.

Отделни пакети трябва да бъдат поставени от подателя в една обща по-голяма и достатъчно здрава картонена опаковка. Кашоните не трябва да се препълват.

Всеки от предметите в пратката трябва да има индивидуална вътрешна опаковка, която не допуска контакт помежду им. Индивидуалната вътрешна опаковка трябва да предпазва предмета от нараняване и да не допуска увреждане на останалото съдържание при евентуалното му нараняване (счупване, разливане, смачкване и т.н.).

Чупливи предмети в пратката с течно или кремообразно съдържание трябва да са с индивидуални опаковки от твърд картон с формата на предмета, за да се осигури добро уплътнение, без празни пространства, а допълнителната опаковка за цялата пратка трябва да е от непромокаем материал.

Предметите не трябва да се движат свободно във външната опаковка на пратката. Трябва да се използва подходяща вътрешна опаковка за опаковане и уплътняване на индивидуалните стоки в пратката. Чупливите продукти не трябва да влизат в контакт с външната опаковка. Външната опаковка трябва да бъде сигурно запечатана и всички ръбове да са подсилени с опаковъчна лента. Опаковката трябва да предпази предметите по време на целия транспорт.

Опаковката трябва да е подходяща за обработка с товарещи и сортиращи машини, а етикетите "Чупливо" не заместват добрата опаковка, а служат само за информация.

Чупливи изделия от стъкло, керамика  или козметика:

Подобни предмети трябва да имат индивидуална опаковка от няколко слоя плътна хартия и няколко слоя фолио с балончета, както и подходящ разделител от стиропор, твърд картон или друг подходящ материал, който да изолира предмета от останалите, и от външната опаковка. Малки козметични продукти трябва да са поставени в индивидуални опаковки от трислойно велпапе. Козметични продукти в контейнери с помпа или капачка, включително парфюми, трябва да са допълнително опаковани в плътно прилепващ дебел найлон, който не позволява увреждане на механизма и евентуално разливане на продукта. Външната опаковка трябва да е нов кашон от петслойно велпапе, допълнително укрепен с транспортно фолио.

Стъклени контейнери (бутилки, буркани и др.):

Ползват се специализирани опаковки, които се предлагат за такива продукти с адекватни характеристики. Това са кашони, предназначени за съответния вид и брой бутилки, от усилен картон, с предвидени необходимите празнини и уплътнения, които поемат транспортните натоварвания.

Техника:

Този вид продукти са чупливи и чувствителни при транспортиране. Трябва да се транспортират в специална фабрична транспортна опаковка, която е усилена и с необходимите празнини и уплътнения, които поемат транспортните натоварвания. Външната опаковка трябва да бъде от подсилен картон.

Течни продукти:

Трябва да се използват специални транспортни контейнери, които са подсигурени срещу изтичане. Тези контейнери трябва да са индивидуално опаковани в защитно фолио или плик. Контейнерите трябва да бъдат с кръгла форма. Трябва да се имат предвид външните атмосферни условия при вземането на решение да се транспортират течни продукти. 

Признаци за неподходящи или недостатъчни опаковки:

опаковката е деформирана или разкъсана

има видимо изтичане на течност от пратката

капакът на опаковката се отваря без принуда

облепващата лента се отлепва и съдържанието може да изпадне или има достъп до него

чупливи материали са изпратени с неподходяща вътрешна опаковка

опаковката не издържа статично натоварване от 4-5 пъти собственото тегло на пратката

Недостатъчна е опаковката, която не предпазва предмета от влиянията на обичайните атмосферни условия (студ и топлина, на светлина, влага и пр.). Опаковката трябва да бъде съобразена с естеството на стоката, и обработката й с товарещи и сортиращи машини.

Изпращача трябва да следи всички пратки да покриват следните изисквания:

1. Опаковката да е достатъчно надеждна за опазване на предмета.

2. Опаковката не е редно да е да се състои само от полиетиленово фолио или найлон, защото има риск от издраскване или счупване.

3. Опаковката трябва да предоставя вътрешна и външна изолация на предметите срещу механични увреждания.